Tuesday, 9 July 2013

Perbincangan 'Outcome Of Seniors Living Lab And Integrated Residental Care Centre (IRCC)'


20 Jun 2013- Bahagian WTK JKMM telah mengadakan Perbincangan 'Outcome Of Seniors Living Lab And Integrated Residental Care Centre (IRCC)' bersama wakil PEMANDU, Jabatan Perdana Menteri dimana ia dipengerusikan oleh Dato' Norani Haji Mohd Hashim (Ketua Pengarah JKMM). Pihak PEMANDU  juga turut membuat pembentangan berkaitan rumusan hasil 'Seniors Living Lab' yang telah diadakan pada 18 Sept - 19 Okt 2013. Antara isu yang dibincangkan termasuklah isu penjagaan dan kesihatan warga emas. Di samping itu, turut dibincangkan samada Akta baru (Akta Warga Emas) perlu diwujudkan atau tidak bagi menjamin kesejahteraan warga emas.