Thursday, 26 January 2012

Mesyuarat Bagi Penubuhan Anjung Singgah di Sarawak

26 Januari 2012- Mesyuarat tersebut diadakan di Sarawak pada jam 8.30 pagi. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah JKMN Sarawak. Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga Negeri Sarawak iaitu YB Datuk Hajjah Fatimah binti Abdullah turut hadir pada sesi petang bagi membuat rumusan hasil mesyuarat tersebut. JKMM diwakili oleh Pengarah Bahagian WTK (Encik Roslan bin Baba), Pengarah Bahagian Perancangan dan Pembangunan (Encik Mohd Fazari bin Mohd Salleh) dan beberapa pegawai kanan Bahagian WTK. Bahagian WTK menyampaikan taklimat berkenaan Dasar Warga Emas Negara (DWEN). Turut hadir juga ialah Ketua Eksekutif YKN iaitu Dato' Sayed Abd Rahman bin Sayed Mohd yang turut memberi taklimat berkaitan Anjung Singgah.