Thursday, 12 April 2012

Retreat / Mesyuarat Penyelaras Negeri Dan Ketua Institusi WTK JKMM27hb- Retreat serta Mesyuarat WTK Bil 1/2012 telah diadakan selama 4 hari bertempat di Shah Beach Resort, Melaka. Antara pengisian program adalah Taklimat Perancangan Strategik serta Hala Tuju WTK Tahun 2012 oleh Pengarah WTK iaitu Encik Roslan bin Baba Selain itu, turut diadakan sesi pembentangan mengenai topik Edible Garden, Kafe Institusi, Satu Institusi Satu Produk serta Akta Keganasan Rumah Tangga. Turut juga diadakan bengkel secara berkumpulan yang membincangkan mengenai Program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH), Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) serta Program-Program dibawah Dasar Warga Emas Negara (DWEN). Selain itu, mesyuarat pula membincangkan mengenai pengurusan institusi serta perkara-perkara yang melibatkan penglibatan penyelaras WTK Negeri seperti Kes kemasukan Warga Emas dan Orang Papa ke institusi dan sebagainya.