Wednesday, 10 July 2013

Perbincangan Penyelarasan Penempatan Warga Emas di PPR Wahyu, Kuala Lumpur


9 Julai 2013- Bahagian WTK telah mengadakan Perbincangan Penyelarasan Penempatan Warga Emas di PPR Wahyu, Kuala Lumpur. Antara isu yang dibincangkan adalah berkaitan pengwujudan Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE)  serta 5 unit Rumah Berkediaman (RSK Komuniti) untuk warga emas. Perbincangan ini dipengerusikan oleh Encik Roslan Baba (Pengarah WTK). Perbincangan ini melibatkan Bahagian WTK, Bahagian Perancangan & Pembangunan JKM, Bahagian Pembangunan Komuniti JKM serta wakil pengarah JKM WPKL (Encik Tarmizi Ali Razak). Cadangan pelaksanaannya berasaskan National Blue Ocean Strategy (NBOS) dalaman bersama JPOKU terutama dari aspek peruntukan kewangan amatlah baik di dalam menjayakan pelaksanaannya di PPR Wahyu yang melibatkan OKU dan warga emas kelak.