Wednesday, 10 July 2013

Bengkel Pemurnian Garis Panduan Pengurusan Badan Pendamai di Bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994


8 Julai 2013- Bengkel Pemurnian Garis Panduan Pengurusan Badan Pendamai di Bawah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 telah diadakan bertempat di Aras 11, Bahagian WTK JKMM. Bengkel ini diadakan bagi memurnikan lagi Akta tersebut agar akta ini lebih mantap di dalam pelaksanaannya. Bengkel ini dikendalikan oleh Puan Ruhaini Haji Zawawi (Ketua Penolong Pengarah Kanan, WTK). Turut hadir Penasihat Undang-Undang JKM iaitu Cik Zuriyati Mohd Noor.