Tuesday, 9 July 2013

Taklimat Pelaksanaan Akta Orang-Orang Papa 1977 Di Tawau dan Sandakan, Sabah


24 Jun 2013- Bahagian Warga Tua dan Keluarga (WTK) JKMM dengan kerjasama Penasihat Undang-Undang (PUU) JKM telah mengadakan Roadshow (Taklimat AOP 1977) di Tawau dan Sandakan, Sabah. Taklimat disampaikan oleh Puan Ruhaini Haji Zawawi (Ketua Penolong Pengarah Kanan, WTK). Ia bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada agensi-agensi Kerajaan Negeri yang berkaitan mengenai pelaksanaan Akta AOP 1977. Akta ini telah diwartakan (berkuatkuasa) di Negeri Sabah pada 26 Mac 2012. Di samping itu, Penubuhan institusi Desa Bina Diri (DBD) juga telah berada di peringkat untuk kelulusan Menteri KPWKM pewartaannya sebagai institusi orang papa di Kota Kinabalu, Sabah.