Tuesday, 9 July 2013

Mesyuarat Bahagian Warga Tua & Keluarga (WTK), JKMM Bil.3/2013
4 Julai 2013- Mesyuarat Bahagian WTK Bi. 3/2013 telah diadakan bertempat di Bilik Mesyuarat Kekwa, Aras 11, JKMM dimana ia dipengerusikan oleh Tuan Pengarah WTK (Encik Roslan bin Baba). Antara perkara yang dibincangkan adalah Pengurusan Pentadbiran WTK, Pengurusan Kewangan WTK, serta perancangan dan Pelaksanaan program/aktiviti bagi tahun 2013.