Sunday, 26 February 2012

Taklimat Dasar Warga Emas Negara (DWEN) Di Peringkat Negeri


23 Februari 2012- Sesi pembentangan Taklimat Dasar Warga Emas Negara (DWEN) dan Pelan Tindakan Warga Emas Negara (PTWEN) telah disampaikan kepada Agensi-Agensi Pelaksana di Pulau Pinang di bawah anjuran JKMN Pulau Pinang. Taklimat DWEN telah dibentangkan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JKMM iaitu Encik Sharudin Bin Shar Kashim. Manakala Taklimat PTWEN pula dibentangkan oleh Ketua Penolong Pengarah Bahagian WTK JKMM iaitu Puan Noraziah bin Chemok Ali. Sebelum ini, Bahagian WTK telah mengadakan Taklimat di beberapa negeri iaitu Negeri Sembilan, Johor, Kedah, Perlis, Pahang dan Sarawak.