Monday, 3 June 2013

Mesyuarat Biro Pembangunan Sosial Di Bawah JKKSR


22 Mac 2013- Bahagian WTK telah mengadakan Mesyuarat Biro Pembangunan Sosial di Bawah Jawatankuasa Kecil Sosial dan Rekreasi (JKKSR). Biro ini merupakan salah satu biro dari tiga biro yang berada di bawah JKKSR iaitu Biro Pembangunan Sosial, Biro Sukan dan Rekreasi serta Biro Penerangan. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Pengarah WTK JKMM. Antara ahli mesyuarat yang hadir ialah Wakil KPWKM, Wakil Bahagian2 JKMM, Wakil JKMWPKL, Wakil Institut Gerontologi UPM, Persatuan Gerontologi, MPKSM dan lain-lain. Mesyuarat membincangan pelaksanaan program-program bagi tahun 2012 serta perancangan program bagi tahun 2013.