Wednesday, 5 March 2014

Mesyuarat Biro Pembangunan Sosial (BPS) Di Bawah JKKSR Bil 1/2014


28 Januari 2014- Bahagian Warga Emas (WE), JKM telah mengadakan Mesyuarat Biro Pembangunan Sosial di Bawah Jawatankuasa Kecil Sosial dan Rekreasi (JKKSR). Biro ini merupakan salah satu biro dari tiga biro yang berada di bawah JKKSR iaitu Biro Pembangunan Sosial, Biro Sukan dan Rekreasi serta Biro Penerangan. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Pengarah WTK JKMM. Antara ahli mesyuarat yang hadir ialah Wakil KPWKM, Wakil Bahagian2 JKMM, Wakil JKMWPKL, Wakil Agensi/Jabatan, Wakil Institut Gerontologi UPM, Persatuan Gerontologi, MPKSM dan lain-lain. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pengarah WE, JKM. Mesyuarat membincangan pelaksanaan program-program bagi tahun 2013 serta perancangan program bagi tahun 2014.