Wednesday, 13 February 2013

BENGKEL PEMURNIAN RANG UNDANG-UNDANG AOP PINDAAN 2008


21 Januari 2013 - Bengkel Pemurnian Rang Undang-Undang Akta Orang-Orang Papa Pindaan 2008 telah diadakan bertempat di Aras 11, Bahagian WTK, JKMM. Bengkel ini dipengerusikan oleh Encik Sharudin bin Shar Kashim (Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan) JKM). Bengkel ini bertujuan memurnikan semula Rang Undang-Undang Pindaan 2008. Bengkel turut dihadiri pengarah WTK, Penasihat Undang-Undang JKM dan KPWKM serta wakil Bahagian2 JKM.