Wednesday, 13 February 2013

BENGKEL PENYEDIAAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DWEN


5 Februari 2013- Bengkel Penyediaan Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Warga Emas Negara (DWEN) telah diadakan di mana ia telah dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian WTK (Encik Roslan bin Baba). Bengkel ini diadakan bertujuan bagi menyediakan garis panduan bagi pelaksanaan DWEN di peringkat negeri dan daerah. PKMD serta Penyelaras WTK Negeri telah dijemput hadir ke bengkel ini bagi memantapkan Garis Panduan DWEN tersebut. Turut hadir wakil Bahagian Dasar KPWKM.